Welkom bij de Opleiding MBK conform PLATO norm van de School voor Voetreflexologie

Start: 17 december 2018
Van 17 december 2018 tot december 2019 zijn de lessen op maandagen in Breukelen.
Van september 2019-2010 zijn de lessen op vrijdagen in Alkmaar.

Erkenningen: de opleiding Medische Basiskennis voldoet aan de PLATO eisen en staat geregistreerd bij het SNRO. De SNRO is naast het CPION door de zorgverzekeraars als accreditatiebureau aangewezen om opleidingen te accrediteren volgens de PLATO-eisen. Hierdoor komt u in aanmerking om de door u gegeven behandelingen vergoed te krijgen door de zorgverzekeringsmaatschappijen. Tevens wordt de opleiding erkend door: FONG, FAGT, VBAG, KTNO, BATC en NVVT.

Overzicht opleiding Medische Basiskennis conform PLATO
  Deel 3 najaar Deel 4 winter Deel 5 voorjaar
Aanvang
(instromen is per deel mogelijk)
september 2019 17 december 2018 1 april 2019
Duur 6 maandagen van
9.45-15.15 uur
6 maandagen van
9.45-15.15 uur
6 maandagen van
9.45-15.15 uur

  Deel 3 najaar Deel 4 winter Deel 5 voorjaar
Inhoud algemene basiskennis
onderzoekstechnieken
topografie
cel en weefsels
ademhalingsstelsel
bloed
hart- en vaatstelsel
lymfatisch
systeem en afweer
hormoonstelsel
urinewegstelsel
spijsverteringsstelsel
voeding
psychologie/psychopathologie
farmacologie
voeding
pluis/niet pluis
zenuwstelsel/neurologie
zintuigen/sensorisch systeem
levensfasen
genitaalstelsel
gespreksvaardigheden
therapeutische basisvaardigheden
motoriek
Kosten € 695,- lesgeld
€ 25,- dictaat anatomie, fysiologie en pathologie
Herexamens of verplaatste examens € 20 extra
€ 695,- lesgeld
Herexamens of verplaatste examens € 20 extra
€ 695,- lesgeld
€ 25,- dictaat anatomie, fysiologie en pathologie
Herexamens of verplaatste examens € 20 extra

Detailrooster op aanvraag.

De school voor Voetreflexologie is vrijgesteld van BTW door het CRKBO dus er komen geen extra kosten btw bij.

Lokatie: Danne Ateliers Straatweg 66a Breukelen (gratis parkeren)

Studiebelasting:†Studiebelastinguren 1173 uur = 42 EC (14 EC per deel)

Diploma: Het diploma wordt behaald bij voldoende resultaat van de 2 x 3 examens.

Erkenning: SNRO, FONG, NVVT, FAGT, VBAG, LVNG, BATC en KTNO BTW vrijstelling door erkenning van het CPION.

Vooropleiding: Geen, maar we raden mensen aan die nog geen opleiding medische vakken op minstens mbo-4 niveau hebben behaald om eerst 8 lessen medische vakken globaal A en B te volgen.
In de opleiding medische basiskennis conform PLATO norm wordt vervolgens gedetailleerd op de leerstof ingegaan.

Visie
Zorgverleners in de complementaire zorg zullen in hun praktijk veelal hulp bieden aan mensen met voornamelijk fysieke- en soms psychische klachten. Wij zien deze klachten als onderdeel van lichaam en geest als samenwerkend geheel en bekijken de klacht vanuit zowel de oosterse als westerse zienswijze. Naast de kennis van de energiedoorstroming in het lichaam (oosterse zienswijze) die de complementaire zorgverlener verwerft of heeft verworven op de opleiding in een deelgebied van de complementaire zorg, is het van belang een gedegen kennis te hebben van de westerse medische kennis. Een gedegen kennis van de anatomie, fysiologie en pathologie van het menselijke lichaam en geest draagt bij aan het juist kunnen kaderen van de klacht, de mogelijke samenhang te zien tussen klachten en vervolgens het opstellen van een adequaat behandelplan. Tijdens de opleiding medische vakken op HBO-niveau onderschrijven wij het belang van een huisarts bij o.a. het stellen van een diagnose. Ook leren de studenten 'niet pluis' situaties te herkennen en verwijzen zij hun cliŽnten zo nodig door naar de huisarts.

Waarom u kunt kiezen om de medische vakken bij de School voor Voetreflexologie te volgen: